TR | ENG

Şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri dahil olmak üzere, ticari sözleşmeler, cari hesap sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, sulh ve ibra sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, telif ve lisans sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, tip sözleşmelerin hazırlanması, tadil edilmesi ve risk analizi gibi sözleşmeler hukuku alanında geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Mutlugil & Uzun Hukuk Bürosu, uyuşmazlıkları önlemeye yönelik sözleşmelerin amacına uygun olarak olası tüm hususları değerlendirerek kapsamlı, tüm hak ve yükümlülüklerin detaylı olarak belirlendiği sözleşmelerin hazırlanmasını hedeflemektedir. Ek olarak, sözleşmelerin taraflar arasında müzakere edilmesi, imza ve kapanış işlemlerinin yürütülmesi ile uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, sona ermesi, feshi ve sözleşmelere bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi hizmetler de faaliyet konusu arasında bulunmaktadır.

Diğer Çalışma Alanlarımız