TR | ENG

Çerez Aydınlatma Metni

Mutlugil & Uzun Hukuk Bürosu – Neşe Mutlugil (Vergi No: 9020358889) (‘Mutlugil&Uzun’) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. Maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber (‘Rehber’) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) kapsamında işbu metin hazırlanmıştır.

Mutlugil&Uzun olarak https://mutlugiluzun.com/ adresli internet sitemizde (‘Site’), çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler, Mutlugil&Uzun tarafından yönetilen internet sitesi için geçerli olmakla birlikte, işbu aydınlatma metninde açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme imkânı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için ‘açık’ veya ‘kapalı’ seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

İşlenen Kişisel Verileriniz  

IP adresi, görüntülenen sayfa URL’leri / tıklanan bağlantılar, sayfada geçirilen zaman, kullanıcı ve tarayıcı bilgisi, coğrafi konum, ziyaretçi kimliği, ziyaret tarihi ve saati aşağıdaki tabloda belirtilen çerezler ve çerez kullanım amaçları doğrultusunda https://mutlugiluzun.com/ internet sitesi adresinden Mutlugil&Uzun tarafından çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla toplanmakta olup işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

Çerez Çeşitleri

Çerezler, internet sitesi tarafından oluşturulan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Taraflarına göre çerezler: Taraflarına göre çerezler, birinci taraf çerez ve üçüncü taraf çerez olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. İnternet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

  1. Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için gerekli olan çerezler olup bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesinin çalışması engellenecektir. Bu tür çerezler pazarlama faaliyeti kapsamında kullanılmamaktadır.
  1. İşlevsel Çerezler: İnternet sitesinde kişiselleştirme ve dil tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezler olup bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

  1. Zorunlu çerezler: Bu çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etme, güvenliğin iyileştirilmesi, internet sitesinin performanslı çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesi (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
  2. İşlevsel çerezler: İnternet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizde kullanılan işlevsel çerezler sayesinde sepet içeriğinin değişip değişmediğinin belirlenmektedir. Bu çerezler Kanun’un 5/1 maddesi kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Çerezin Adı Servis Sağlayıcı Kullanım Amacı Çerezin Tipi Çerezin türü Çerezin Saklama Süresi
CookieConsent mutlugiluzun.com İnternet sitesinin performanslı çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Geçerli alan adı için kullanıcının çerez izin durumunu saklar. 1. Taraf Zorunlu çerez 1 Yıl
wpEmojiSettingsSupports mutlugiluzun.com Bu çerez, içerik dağıtımı ve sunumu amacına hizmet eden bir çerez paketinin parçasıdır. Çerezler yazı tipinin, blog/resim kaydırıcılarının, renk temalarının ve diğer web sitesi ayarlarının doğru durumunu korur. 1. Taraf Zorunlu çerez Oturum süresi boyunca
pll_language mutlugiluzun.com Bu çerez, ziyaretçinin tercih ettiği dili belirlemek ve mümkünse sitede buna göre dil ayarlamak için kullanılır. 1. Taraf İşlevsel çerez 1 Yıl

 

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

Yukarıda tabloda belirtilen işlevsel çerezlerine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz; internet sitesinde kişiselleştirilmiş olarak kullanılması amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir.

İlgili Kişilerin Talepleri

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

  • “Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:13 Vizyon Kartal D Blok Kat:1 Daire:50-51-55 Kartal, İstanbul” adresine bizzat yazılı başvuru ile ya da noter kanalıyla,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta [email protected] adresine,
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile “[email protected]” adresine başvurunuzu iletebilirsiniz.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan …… tıklayarak istediğiniz zaman çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Opera

 

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu aydınlatma metni, sitedeki çerez kullanımında olabilecek değişikliklere veya hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilir. Aydınlatma metnindeki değişiklikler site üzerinden bildirilecektir.

Son Güncelleme: 15.12.2023