TR | ENG

  • Bireysel İş Hukuku
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kazaları

Mutlugil & Uzun Hukuk Bürosu, müvekkil şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel iş hukuku, toplu iş sözleşmeleri ve sendikalar hukuku alanlarında sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermektedir. Faaliyetlerimiz; iş sözleşmelerinin ve işyeri yönetmelikleri/yönergelerinin hazırlanması ve tadili, iş sözleşmelerinin sonlandırılmasında süreç yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliğinden doğan hukuki uyuşmazlıklar, dava ve arabuluculuk dahil uyuşmazlık çözümü gibi hususları kapsamaktadır.

Diğer Çalışma Alanlarımız