TR | ENG

  • İş Hukukunda Arabuluculuk
  • Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Mutlugil & Uzun Hukuk Bürosu, iş hukukunda ve ticari uyuşmazlıklarda ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermekte, arabuluculuk görüşmelerinde müvekkil şirketlerini vekaleten temsil etmektedir.

Diğer Çalışma Alanlarımız